کریم متقی

1345 | تبریز

کریم متقی (به انگلیسی: Karim Mottaghi) عکاس، متولد 6 اردیبهشت 1345 در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی است.
متولد دامنه های کیامکی شهرستان مرند
کاردانی هنر از مرکز هنر شهید مطهری تهران کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته عکاسی از دانشگاه هنر تهران
* برگزیده جایزه نشان شهامت کشور لهستان