اهداف : 

 • اهمیت بر جنبه های بیماری سرطان در جامعه
 • توجه و ضرورت پیشگیری از این بیماری
 • تاکید بر اهمیت خانواده های بیماران مبتلا به سرطان
 • نمایش موانع و مشکلات بیماران در جامعه
 • توجه ویژه به کودکان در این خانواده ها در زمینه های آرامش، تحصیل و …
 •  تاثیر عکس بر روحیه بیماران مبتلا به سرطان
 • نمایش تصاویر با دقت به دکوراتیو بودن و جنبه زیبایی شناسی
 •  استفاده از ظرفیت هنر عکاسی در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
 •  زمینه سازی برای معرفی انجمن خیریه مهرانه به جامعه هنری
 • معرفی ظرفیت های انجمن خیریه مهرانه به منظور کمک به بیماران مبتلا به سرطان
 •  تشویق و کمک به تولید آثار عکاسی با نگاهی متفاوت به سرطان
 • رویکرد عکاسانه به نقش امید و روحیه در بهبود بیماری سرطان
 • جریان سازی و پرداختن به مسائل بیماران مبتلا به سرطان بین جامعۀ هنرمندان
 • ایجاد انگیزه در راستای حرکت در مسیر معرفی و کمک به پیشبرد اهداف مهرانه به جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

جوایز : 

بخش ویژه:

برگزیده: نشان تصویر امید+دیپلم افتخار+ مبلغ 35/000/000 ریال

جایزه باخیش کلکتیو: دیپلم افتخار+ مبلغ 30/000/000 ریال

بخش آزاد:

نفر اول : نشان تصویر امید +دیپلم افتخار+ مبلغ 30/000/000 ریال

نفر دوم : دیپلم افتخار+ مبلغ 20/000/000 ریال

نفر سوم : دیپلم افتخار+ مبلغ 15/000/000 ریال

منتظرتان هستیم

اینستاگرام جشنواره ملی عکس تصویر امید

اینستاگرام انجمن مهرانه